"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

NOTICIES GUÀRDIA URBANA BARCELONA

Resum convocatòria 2018. 150 places

26.03.18. Publicada la convocatòria de les 150 places d'agent de la Guàrdia Urbana al DOGC.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7586/1666887.pdf

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

21.02.18. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la convocatòria de 150 places d'agent de la Guàrdia Urbana.

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/21/lajuntament-de-barcelona-convocara-aquest-any-150-places-dagent-de-la-guardia-urbana-de-barcelona/


Resum convocatòria 2017. 120 places

25.08.17 El passat 4 d'agost es va publicar la llista aprovats de prova de personalitat i entrevista

Resultat per ordre de classificació.

Continuem amb el gran èxit dels alumnes d'EUREKA.

Dels 120 aptes, 50 són alumnes d'EUREKA!!!!!!


31.05.17 Publicada llista d'aprovats de les proves cultural, temari i aptitudinal celebrades el 20 de maig de 2017. 

Resultats prova temari i cultural  Resultats prova aptitudinal.

Gran èxit dels alumnes d'EUREKA.

- Dels 473 aprovats, 105 són alumnes d'EUREKA!!!!!!

- 60% dels alumnes d'EUREKA aprovats


01.02.2017. ANUNCI sobre convocatòria i bases específiques que han de regir el procés per a la selecció de 120 places d'agent de la Guàrdia Urbana, mitjançant oposició lliure, corresponents al grup C, subgrup C2, escala d’administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial. (Accés a les bases)


Resum convocatòria 2015. 113 places

10.09.15  Publicada llista del Resultat final de la fase d'oposició i proposta de nomenament (Accés a la llista)

Gran èxit dels alumnes d'EUREKA

Per segon any consecutiu han aconseguit el NÚMERO 1 de la promoció!

07.08.15
   Publicada llista d'aprovats de la cinquena prova, entrevista personal i personaltiat
Resultats dels alumnes d'EUREKA
- 85% d'alumnes aprovats

 

16.07.15   Publicada llista d'aprovats de la quarta prova, proves físiques

Resultats dels alumnes d'EUREKA

- 82% d'alumnes aprovats

- 7 d'ells han obtingut la màxima puntuació!19.06.15   Publicada llista d'aprovats de la segona prova aptitudinal

Resultats dels alumnes d'EUREKA

- 72% d'alumnes aprovats

- Un d'ells ha obtingut la 2a millor nota (9,33), i altres 3 empatats en la 3a millor nota (9)


12.06.15.  Publicada llista d'aprovats de la primera prova cultural celebrada el 6 de juny del 2015. Accés a la llista

Gran èxit dels alumnes d'EUREKA.

- 83% d'alumnes aprovats

- Dels 5 primers llocs, 4 són alumnes d'EUREKA


El Tribunal qualificador del procés de referència, reunit en sessió del dia 12 de juny de 2015, informa que, després d’analitzar les al·legacions rebudes fins la data d’avui sobre la incorrecció d’algunes preguntes de la prova, ha acordat anul·lar les preguntes número 20, 60, 68 i 73 i, per tant, corregir en el seu lloc les preguntes de reserva número 76, 77, 78 i 79.


19.02.15. Publicada convocatòria de les 100 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Bacelona al DOGC d'avui. (més informació).  Presentació de sol·licituds del 20 de febrer a l'11 de març del 2015.


12.02.15. Publicades les bases i la convocatòria de les 100 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona al BOPB. (més informació). Quan es publiqui la convocatòria al DOGC s'obrirà el termini per presentar les sol·licituds.


29.01.15. Publicada al DOGC l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona. 

100 places d'Agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2)

 

Mapa
Llamada
Email