Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

BOMBERS AJUNTAMENT DE BARCELONA

FUNCIONS:

 

Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar  estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les  ordenances i altres disposicions vigents aplicables.

  Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal,  elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra  banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.

  Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de  qualsevol sinistre.

  Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol  tipus de sinistre o risc.

  Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les  diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o  sol•licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest  efecte.
  Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

  Mapa
  Llamada
  Email