Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

REQUISITS SUBALTERN AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

Titulació

Certificat d’escolaritat o equivalent o superior, o estar en condicions d’obtenir-lo.


 

Català (nivell B) i castellà.

Els aspirants que estiguin en possessió dels nivells exigits estaran exempts de realitzar la prova de coneixements de català i castellà.