Centre Oposicions EUREKA

"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

 SUBALTERN AJUNTAMENT DE BARCELONA

FUNCIONS:

Les funcions que corresponen als/a les funcionaris/àries del cos subaltern són les de vigilància dels locals; control de les persones que accedeixen a les oficines públiques, tot informant-les de la situació dels locals; custòdia del material, del mobiliari i de les instal•lacions; utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar.15 pagues de aprox. 1.400 euros mensuals bruts. 

CONVOCADES 26 PLACES

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya

BASES DE LA CONVOCATORIA